Ενδιαφέροντα

Τηλέφωνο

2691074157

Διεύθυνση

25100 Σελιανίτικα Αχαΐας

E-mail

selianitika@selianitika.gr


sfragida

DSCN0242.jpg

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 86 επισκέπτες και κανένα μέλος

Αναρτήσεις (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) - Αποφάσεις που αφορούν στην Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων.

Στην εδώ σελίδα αναρτώνται αποφάσεις που στο σύνολο ή απόσπασμα αυτών αφορούν στην Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων.

Αναρτημένες Αποφάσεις Έτους 2018.

Αριθ. Απόφαση 384 Δ.Σ. : «Έγκριση αναγκαιότητας τοποθέτησης τριών (3) φωτιστικών σωμάτων, στην οδό Επιδαύρου της Τ.Κ. Σελιανιτίκων» (Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αιγιάλειας).

Αριθ. Αποφαση 351/2018 Δ.Σ.: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Δ.Ε.Υ.Α., για την τεχνική υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. για την πράξη: «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας» (Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αιγιάλειας).

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1469 για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιάλειας).

Απόφαση Ο.Ε. αριθ. 223/2018: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας» (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιάλειας).

Αριθ. 100/2018 απόφαση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή των Σελιανιτίκων στις 20 Ιουλίου από τη Ρίτα Αντωνοπούλου και το Θοδωρή Οικονόμου στην επιχείρηση : Σ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΧΗΤΙΚΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.).

Αριθ. 98/2018 απόφαση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. περί ανάθεσης παροχής υπηρεσίας μουσικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή των Σελιανιτίκων στις 20 Ιουλίου από τη Ρίτα Αντωνοπούλου και το Θοδωρή Οικονόμου σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Δυτικής Αιγιαλείας και την Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.).

Σύμβαση Παραχώρησης Απλής Χρήσης Χώρου Αιγιαλού Έτους 2018 - Στέφανος Τσέλος (Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας).

Συμφωνητικό για τη Μίσθωση Οικοπέδου Χώρου Στάθμευσης στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων (Δήμος Αιγιάλειας / Γραφείο Δημάρχου).

Απόφαση της Ε.Π.Ζ. αριθ. 60/2018 περί προέγκρισης άδειας λειτουργίας λουνα παρκ στην Τ.Κ Σελιανιτίκων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιάλειας).

Έγκριση Δόμησης αριθ. 56/2018 στην τοποθεσία "Ξενοφωντέικα" της Τ.Κ. Σελιανιτίκων (Δήμος Αιγιάλειας / Τμήμα Πολεοδομίας).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 07/2018: "Έκφραση απόψεων για την παραχώρηση τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Σύμβαση Παραχώρησης Απλής Χρήσης Χώρου Αιγιαλού και Παραλίας Έτους 2018 - Γεώργιος Μελισσαρόπουλος (Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας).

Σύμβαση Παραχώρησης Απλής Χρήσης Χώρου Αιγιαλού και Παραλίας Έτους 2018 - Άννα Παναγοπούλου / Κατάστημα "Μαϊστράλι" (Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας).

Σύμβαση Παραχώρησης Απλής Χρήσης Χώρου Αιγιαλού και Παραλίας Έτους 2018 - Δημήτριος Παυλακίδης / Κατάστημα "Εσπερίδες" (Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας).

Περίληψη Διακήρυξης Δήμου Αιγιάλειας για Μίσθωση Οικοπέδου στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων για τη Χρήση Χώρου Στάθμευσης (Δήμος Αιιγάλειας / Γραφείο Δημάρχου).

Έγκριση της απόφασης αριθ. 149/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιάλειας περί τοπθέτησης δυο (2) στύλων μετά Φ.Σ. επί των οδών Μπάιρον και Κολοκοτρώνη της Τ.Κ. Σελιανιτίκων (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 06/2018: "Έκφραση απόψεων για την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου 5Χ5 της Τ.Κ. Σελιανιτίκων στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιάλειας" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Απόφασης Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 05/2018: "Έκφραση απόψεων για την ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε." (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄ αριθ.158/2018 «Στην υπ’ αριθ.24/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί καθορισμού θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Αιγιαλείας για το έτος 2018» (Δήμος Αιγιάλειας).

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ' αριθ. 149/2018: «Έγκριση αναγκαιότητας τοποθέτησης δύο (2) στύλων μετά Φ.Σ. στην οδό Μπάιρον και στην οδό Κολοκοτρώνη της Τ.Κ. Σελιανιτίκων» (Δήμος Αιγιάλειας).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 04/2018: "Έκφραση απόψεων για την ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε." (Τοπικό Συμβόύλιο Σελιανιτίκων).

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄ αριθ. 36/2018: «Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού» (Δήμος Αιγιάλειας).

Απόφαση Ο.Ε. αριθ. 56/2018: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018» (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιάλειας).

Aπόφαση Ε.Π.Ζ. υπ' αριθ. 27/2018 περί κοπής ενός δέντρου στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιάλειας).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 03/2018 "Έκφραση απόψεων για την καταπολέμηση του Δάκου για το έτος 2018" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 02/2018 "Έκφραση απόψεων στο αίτημα τοπικού συλλόγου για την τοποθέτηση κοντέινερς σε δημοτική έκταση προς χρήση για τις δραστηριότητές του" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Αριθ. Απόφασης 20/2018 Δ.Σ. : «Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2018» (Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αιγιάλειας).

Απόφαση αριθ. 05/2018 περί έγκρισης παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Τ.Κ. Σελιανιτικων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιάλειας).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 01/2018 "Έκφραση απόψεων για την παράταση 4ης φάσης της κυκλοφοριακής ρύθμισης στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Αναρτημένες Αποφάσεις Έτους 2017.

Αριθ. Πρωτ. 296855 περί αναγκαιότητας αγορά ακινήτου πλησίου του δημοτικού κοιμητηρίου Σελιανιτίκων (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 12/2017 "Έκφραση απόψεων για την αναγκαιότητα αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Απόφαση της Ε.Π.Ζ. υπ' αριθ. 135/2017 περί έγκρισης κυκλοφοριακων ρυθμίσεων στην ΤΚ Σελιανιτικων Δήμου Αιγιαλειας / κατασκευή του ASR19An από την Χ.Θ 1+357,00 έως Χ.Θ 1+528,00 (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιάλειας).

Αριθ. Απόφασης 527/2017 Δημοτικού Συμβουλίου: «Στην υπ΄ αριθ. 108/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί αναγκαιότητας αγοράς οικοπέδου για χώρο στάθμευσης στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων» (Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αιγιάλειας).

Απόφαση Ο.Ε. αριθ. 280/2017 περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιάλειας).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 11/2017 "Έκφραση απόψεων για τη σύμβαση εκτέλεσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Απόφαση Δ.Σ. αριθ. 151/2017 "Λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 18 Σεπτεμβρίου 2017 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας σχετικά με την ένταξη των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4479/17 (τροποποίηση του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999" (Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας»).

Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ. 101/2017 περί μη αποδοχής αιτήματος για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επαρχιακή οδού Σελιανιτικων Νερατζιών (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιάλειας).

Απόφαση της Ε.Π.Ζ. υπ' αριθ. 94/2017 περί κοπής δυο δέντρων στην Τ.Κ Σελιανιτίκων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιάλειας).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ΄ αριθ. 09/2017 "Έκφραση απόψεων για την αντικατάσταση μεταλλικής σκάλας στην παραλιακή ζώνη της Τ.Κ. Σελιανιτίκων" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 08/2017 "Έκφραση απόψεων για τη σύμβαση εκτέλεσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 07/2017 "Έκφραση απόψεων για αναγκαιότητα αγοράς οικοπέδου για χώρο στάθμευσης" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 06/2017 "Έκφραση απόψεων περί αιτήματος για κατάληψη Κ.Χ. (πλατεία) από κατάστημα" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Έγκριση Διεξαγωγής Θαλάσσιων Κολυμβητικών Αιγιάλειας (Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας).

Αριθ. 238 περί λήψης απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής κάλυψης Κολυμβητικών Αγώνων σε Ανοικτή Θάλασσα στις 9 Αυγούστου σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων «Ο Ήλιος» (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 05/2017 "Έκφραση απόψεων περί αιτήματος κοπής δυο δέντρων (λεύκες) στην παραλιακή οδό στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 04/2017 "Τροποποίηση της υπ' αριθ. 03/2017 απόφασης περί εναπόθεσης κλαδιών και χόρτων σε δημοτικό χώρο στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Αριθ. Αποφ. 236/2017 Δ.Σ. περί : «Στην υπ΄ αριθ. 59/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί αναγκαιότητας μίσθωσης ιδιωτικού χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας» (Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιάλειας).

Απόφαση Τοπικής Κοινότητας υπ' αριθ. 03/2017 "Έκφραση απόψεων για την εναπόθεση κλαδιών και χόρτων σε δημοτικό χώρο" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Αριθ. Απόφαση 236/2017 Δημοτικού Συμβουλίου «Στην υπ΄ αριθ. 59/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί αναγκαιότητας μίσθωσης ιδιωτικού χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας» (Δήμος Αιγιάλειας).

Απόφαση της ΕΠΖ αριθ. 47/2017 περί απόρριψης αιτήματος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην επαρχιακή οδό Σελιανιτίκων - Νερατζιών (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιάλειας).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 163Δ/2017 από 12.05.2017 Απόφασης Διεύθυνσής μας, από χ/θ. 146+450 έως χ/θ. 207+900 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών, μετά τη λειτουργική ολοκλήρωση του αντίστοιχου τμήματος του νέου αυτοκινητόδρομου για την παράδοση σε χρήση του ανωτέρω οδικού τμήματος και την εξυπηρέτηση της διεξαγόμενης κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. αμφότερων των κλάδων από τον αντίστοιχο κλάδο του νέου αυτοκινητόδρομου (Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας).

Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου υπ' αριθ. 02/2017 "Έκφραση απόψεων για τη σύμβαση εκτέλεσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου υπ' αριθ. 01/2017 "Γνωμοδότηση για τη αναγκαιότητα μίσθωσης ιδιωτικού χώρου για χρήση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων" (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ' αριθ. 128/2017. «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας» (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιάλειας).

Ανάκληση της υπ' αριθ. 287/2003 οικοδομικής άδειας για την ανέγερση νέας διώροφης μονοκατοικίας στον οικισμό "Ρίρα" της Τ.Κ. Σελιανιτίκων (Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Αιγιάλειας).

Απόφαση της Ε.Π.Ζ. υπ' αριθ. 21/2017 περί έγκρισης κοπής τεσσάρων δένδρων (ξερών ευκαλύπτων) στην παραλιακή οδό της Τ.Κ Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιάλειας).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες κατεδάφισης κάτω διάβασης Κ317 περιοχή του Λόγγου (Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας).

Έγκριση μη διατήρησης αρχαίων καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος από χ.θ. 91+500 έως 113-000 και σήραγγας Παναγοπούλας (ΑΔ579)» της ΕΡΓΟΣΕ στη θέση Σελιανίτικα Αιγίου από χ.θ. 94+300 έως 94+400, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δ. Ελλάδας (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Αριθ. οικ 948: 2η Τροποποίηση της πράξης "Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιάλειας" με κωδικό MIS 329429 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Έκδοση Αστυνομικής Απόφασης - Έκτακτη Κυκλοφοριακή Ρύθμιση μεταξύ κόμβων Σελιανιτίκων και Ρίου της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών (Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας).

Απόφαση Δημάρχου για τη διακοπή των μαθημάτων στα σχολεία των Δ.Ε. Δήμου Αιγιάλειας (Δήμος Αιγιάλειας). 

Αναρτημένες Αποφάσεις Έτους 2016.

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 692: «Παραχώρηση ή μη αίθουσας στην Τ.Κ.Σελιανιτίκων της Δ.Ε. Συμπολιτείας, για τη δημιουργία Περιφερειακής Δημοτικής Βιβλιοθήκης» (Δήμος Αιγιάλειας).

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 660: «Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 480/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας χρήσης 2016, για τις εδαφικές περιφέρειες των Δ.Ε. Ερινεού - Συμπολιτείας - Διακοπτού - Ακράτας και Αιγείρας (σχετ. απόφ. Δ.Ε.Υ.Α. αριθ. 46/16)» (Δήμος Αιγιάλειας).

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 659: «Καθορισμός δικαιώματος χρήσης των αιθουσών των δημοτικών κτιρίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας, πλην της Δ.Κ.Αιγίου» (Δήμος Αιγιάλειας).

Αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2012 Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Σελιανιτίκων - Λόγγου (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού).

Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ' αριθ. 3Β/2016 από 05.09.2016 Απόφασης Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. περί εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μακράς διάρκειας, από χ/θ. 178+150 έως χ/θ. 182+150 της Ν.Ε.Ο Αθηνών - Πατρών, στο τμήμα αυτής από χ/θ. 179+350 έως χ/θ. 182+200 (με επέκταση του δυτικού ορίου κατά 50μ), για την ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος του νοτίου κλάδου του νέου αυτ/δρομου (Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας) του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. περί εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μακράς διάρκειας, από χ/θ. 178+150 έως χ/θ. 182+150 της Ν.Ε.Ο Αθηνών-Πατρών,στο τμήμα αυτής από χ/θ. 179+350 έως χ/θ. 182+200 (με επέκταση του δυτικού ορίου κατά 50μ), για την ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος του νοτίου κλάδου του νέου αυτ/δρομου (Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας).

Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας - Β΄Φάση (Ολοκλήρωση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003381 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού).

Η υπ' αριθ. 46/2016 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: "Έγκριση τροποποίησης απόφασης 23/2016 περί τιμολογιακής πολιτικής, χρήσης 2016" (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας).

Η υπ΄αριθ. 38/2016 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: "Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής ΔΕΥΑ Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2017" (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας).

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 264/2016. «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας» (Δήμος Αιγιάλειας).

Ολοκλήρωση της επένδυσης του φορέα με επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).

Εγκύκλιος - Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2016-2017, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς Δακοκτονίας. Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση Δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2016-2017 (Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών (χ/θ 98+400- Σελιανίτικα Αιγιαλείας) (Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας).

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 544: «Καθορισμός των δικαιωμάτων χρήσης υπηρεσίας Κοιμητηρίων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2017» (Δήμος Αιγάλειας).

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 542: «Καθορισμός των τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2017» (Δήμος Αιγιάλειας).

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 536: «Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89) στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017» (Δήμος Αιγιάλειας).

Έγκριση μη διατήρησης αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση με σύμβαση παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα», (Χ.Θ.93+420 – Χ.Θ. 93+550), στη θέση "Σελιανίτικα", Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την «Ηχητική εγκατάσταση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις Δημοτικές Ενότητες Συμπολιτείας και Ερινεού» (Γραφείο Δημάρχου Δήμου Αιγιάλειας).

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2520 για Επείγουσες Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Σελιανιτίκων (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιάλειας).

Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-05 του έργου «Ανάθεση συμβάσεων μελετών κτηματογράφησης 268 περιοχών σε 21 περιφερειακές ενότητες για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου & υποστηρικτικών υπηρεσιών» (κωδ. ΚΤΙΜΑ_11_Α) (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία).

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 204/2016: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας» (Δήμος Αιγιάλειας).

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 490: «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της πράξης «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας» (Δήμος Αιγιάλειας).

Έγκριση της υπηρεσίας για ανάθεση της ενοικίασης δωματίων για 25 Συνέδρους και 3 διανυκτερεύσεις με πρωϊνό (Γραφείο Δημάρχου Δήμου Αιγιάλειας).

Aπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 473/2016 «Χρηματοδότηση προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η Κ.Υ.Α 2202/75660/6-7-2016» (Δήμος Αιγιάλειας).

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2479 για: Μισθώματα Μαΐου έως και Αυγούστου 2016 για το Νηπιαγωγείο Σελιανιτίκων (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιάλειας).

Έκδοση Αστυνομικής Απόφασης, περί εφαρμογής προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας για τις έκτακτες και αναγκαίες εργασίες επί του ερείσματος του οδοστρώματος στην χ/θ. 183+000 του Α//Κ. Σελιανιτίκων στο ρεύμα εισόδου από Σελιανίτικα προς Πάτρα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -Πατρών (Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας).

Διεξαγωγή θαλάσσιων κολυμβητικών αγώνων Αιγιάλειας στην τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων (Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας).

Επικαιροποίηση θέσεων αγκυροβολίας μικρών σκαφών στην περιοχή δικαιοδοσίας Κ.Λ. Πάτρας/Γ΄Λιμενικού Τμήματος Αιγίου (Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας).

Απόφαση Δ.Σ. Αριθ. 117/2016 "Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αίθουσας του Κοινοτικού Γραφείου Σελιανιτίκων της Τ.Κ. Σελιανιτίκων Δ.Ε. Συμπολιτείας για τη δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης" (Ν.Π.Δ.Δ.«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιάλειας»).

Απόφαση Ο.Ε. 134/2016. «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας» (Δήμος Αιγιάλειας).

Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 33Α/2016 από 25.4.2016 Απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ περί προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας μακράς διαρκείας, από χ/θ. 182+050 έως χ/θ. 184+100, στο τμήμα αυτής από χ/θ.181+950 έως χ/θ.183+750 της Ν.Ε.Ο (με επέκταση του ανατολικού ορίου της κατά 100μ.), για εργασίες κατασκευής τμήματος του βορείου κλάδου του νέου αυτοκινητόδρομου, του Α/Κ. Σελιανιτίκων και του βόρειου τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-318 περί τη χ/θ. 183+500 της Ν.Ε.Ο. (Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας).

Περί απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών γραφιστικού σχεδιασμού της εκδήλωσης «Άνθρωποι και Τοπία στην περιοχή» στο πλαίσιο του εορτασμού «Σελιανίτικα - 100 χρόνια Τουριστικός Προορισμός», στην Αναστασοπούλλου Κ. Βασιλική, Γραφίστας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.).

Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού για την υπηρεσία γραφιστικού σχεδιασμού της εκδήλωσης «Άνθρωποι και Τοπία στην περιοχή» στο πλαίσιο του εορτασμού «Σελιανίτικα - 100 χρόνια Τουριστικός Προορισμός (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.).

Απόφαση Δ.Σ. αριθ. 200/2016 «Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2016 από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας» (Δήμος Αιγιάλειας).

Καθορισμός τακτικών δρομολογίων και στάσεων του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Αιγίου (Δήμος Αιγιάλειας).

Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτοκινούμενου μηχανήματος επεξεργασίας αδρανών υλικών (σπαστήρας – κόσκινο) εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της υπό κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Πάτρα» στην περιοχή Σελιανίτικα Αχαΐας (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειεας).

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-587 για Πάγια Προκαταβολή Έτους 2016 Τοπικής Κοινότητας Σελιανιτίκων (Δήμος Αιγιάλειας).

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 98/2016 περί έγκρισης εκμίσθωσης δια δημοπρασίας κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται εκτός προβολής καταστημάτων, στην παραλία της Τ.Κ. Σελιανιτίκων έτους 2016 (Δήμος Αιγιάλειας).

Απόφαση Ο.Ε. 41/2016. «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2016» (Δήμος Αιγιάλειας).

Απόφαση ΕΠΖ αριθ. 17/2016 περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλία Άκολης Δ.Κ Ροδοδάφνης και στην Τ.Κ Σελιανιτίκων Δ.Ε Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας (Δήμος Αιγιάλειας).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή οδό Σελιανιτίκων Αιγιαλείας κατά την κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών (Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας).

Γνωµοδότηση Τοπικού Συµβουλίου Σελιανιτίκων για την κατάληψη χώρου µε τη διαδικασία της δηµοπρασίας (Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων).

Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (Δήμος Αιγιάλειας).

Αντιμισθία Αιρετών - έξοδα παράστασης (Δήμος Αιγιάλειας).

Αναρτημένες Αποφάσεις Ετών 2011 - 2015.

Αριθ. 167990/11862 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην θέση "Σελιανίτικα" της Τ.Κ. Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιάλειας Π.Ε. Αχαΐας (ΦΕΚ 434 Δ΄/21-12-2015).

Περί καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην θέση "Σελιανίτικα" της τοπικής κοινότητας Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιάλειας Π.Ε. Αχαΐας.

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών (περιοχή Σελιανίτικα) - Παράταση 131/2015 Απόφασης Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. Σελιανιτίκων".

Απόφαση για μείωση εγγυήσεων στο έργο "Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων".

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 707/2015 Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015.

Περί ανάθεσης παροχής υπηρεσίας διοργάνωσης εκδήλωσης προς τιμή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην επιχείρηση : ΥΙΟΙ Α. ΚΑΝΕΛΛΗ Ο.Ε. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.

Ανάθεση παροχής υπηρεσίας - Ηχητική Εγκατάσταση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2015 στην Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας.

Απόφαση Κ.Λ. Πάτρας - Επικαιροποίηση θέσεων αγκυροβολίας μικρών σκαφών στην περιοχή δικαιοδοσίας Λιμενικού Τμήματος Αιγίου.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της αριθ. 268/15 απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση αντικατάστασης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για την αντιμετώπιση του έκτακτου προβλήματος υδροδότησης στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων.

Έγκριση θέσεων αγκυροβολίας λέμβων μηχανοκίνητων σκαφών και σκαφών αναψυχής.

Καθαρισμός με την μέθοδο του κοσκινίσματος με μηχάνημα της ανατολικής ακτής της παραλίας της Τ.Κ. Σελιανιτίκων που εκτείνεται από την οδό Φλοίσβου έως και την οδό Αφροδιτης.

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.

Απευθείας ανάθεση αντικατάστασης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για την αντιμετώπιση του έκτακτου προβλήματος υδροδότησης της Τ.Κ. Σελιανιτίκων.

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. 

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας περί έγκρισης του Κανονισμού Καθαριότητας.

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας περί έγκρισης του Κανονισμού Πρασίνου.

Έγκριση θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Αιγιάλειας για το έτος 2015.

Έκφραση σύμφωνης γνώμης σχετικά με τα προτεινόμενα προς δημοπράτηση – κατασκευή τμημάτων του έργου εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιάλειας.

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού χώρου που βρίσκεται στην πλατεία πλησίον παραλίας της Τοπικής Κοινότητας Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας.

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία των έργων προστασίας ακτής Σελιανιτίκων από διάβρωση Π.Ε. Αχαΐας.

Άδεια Οικοδομής με Αριθ. 165/12 για την Σιδηροδρομική Στάση Σελιανιτίκων (Χ.Θ. 94+320 - Χ.Α. 94+620).

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας περί σήμανσης Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και 28ης Ε.Ο. εντός Σελιανιτίκων.

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας για την οριστική παραλαβή μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας που αφορά στην κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων.

Γνωμοδότηση επί της Γεωλογικής Καταλληλότητας της περιοχής κατασκευής σχολικού συγκροτήματος στην Δημοτική Κοινότητα Σελιανίτικων της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας και έγκριση της αντίστοιχης μελέτης στα πλαίσια της έγκρισης του σχετικού Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου.

Άδεια λειτουργίας Ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σελιανιτίκων ύστερα από μηχ/κη επέκταση στον Δ. Αιγάλειας Ν. Αχαΐας.

Κανονισμός Λειτουργίας και Δικαιωμάτων για τη Χρήση των Δημοτικών Κοιμητηρίων (Δήμος Συμπολιτείας).

Χαρακτηρισμός των Σελιανιτίκων ως Τουριστικός Τόπος.

Τοπική Αυτοδιοίκηση - Τι Ισχύει.