Εγκώμιο Τοπικού Τύπου - Καινοτόμο Πρόγραμμα για τους Νέους Ανέργους.

Εγκώμιο έπλεξε ο  τοπικός τύπος για την πρωτοβουλία των νέων ανέργων που πραγματοποιούν το καινοτόμο, όπως το χαρακτηρίζουν, πρόγραμμα "Περιβάλλον και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Εναλλακτικές Καλλιέργειες για Νέους Ανέργους". Πρώτη φορά,στην ευρύτερη περιοχή, υλοποιείται ανάλογη δράση και αυτό φυσικά κρίνει θετικά ο τοπικός τύπος για τους 16 νέους του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος που ανέλαβαν τη δική τους πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας με την υλοποίηση δράσης που στόχος της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη, διάδοση, και προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της καλλιέργειεας των αρωματικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αχαΐας. 

IMG 20150408 142830 1

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

logoyp