Παραχώρηση Καλλιεργήσιμης Έκτασης από το Δήμο Αιγιάλειας. 

Με την αριθ. 155/04-03-2015 απόφαση το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αιγιάλειας εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση εδαφικής έκτασης, ιδιοκτησίας του, 1.000 τ.μ., εντός της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, προκειμένου να καλλιεργηθούν από τους νέους του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος, στο πλαίσιο του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση - Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Νέων. 

Πατώντας πάνω στο δίπλα εικονίδιο συνδέσμου παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της απόφασης που έχει δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια. pdf

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. logoyp