Μηνιαίο Πρόγραμμα Λειτουργίας Ιατρείων.

Για τον μήνα Απρίλιο 2017:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 04, 05, 18 (μετά από εφημερία), 25, 26.

Ιατρόςς Φακίδου Βηθλεέμ: 11, 13 (μετά από εφημερία), 19, 20, 25, 27.

Για τον μήνα Μάρτιο 2017:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 01, 07, 08, 14, 21, 22, 29 (μετά από εφημερία).

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 01, 06, 08 (μετά από εφημερία), 13, 15 (μετά από εφημερία), 27, 29 (μετά από εφημερία).

Για τον μήνα Φεβρουάριο 2017:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 07, 08, 15, 22 (μετά από εφημερία), 28.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 01, 06, 08, 14, 15, 16, 21, 23.

Για τον μήνα Ιανουάριο 2017:

Ιατρός Χρονοπούλου Μαρία: 04, 11, 17, 18, 25 (μετά από εφημερία).

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 05, 10, 12, 17, 19, 26.

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2016: 

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 06, 07, 13 (μετά από εφημερία), 14, 20, 21, 28 (μετά από εφημερία).

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 08, 13, 15, 19, 22, 30.

Για τον μήνα Νοέμβριο 2016:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 08, 09, 16, 22 (μετά από εφημερία), 23.

Ιατρός: Φακίδου Βηθλεέμ στις 02, 08, 10, 15, 17, 21, 23, 29.